شبه روشن‌فکر نما‌ها – شهرام زمانی سبزی

شبه روشن‌فکر نما‌ها – شهرام زمانی سبزی

«همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید»! این یک جمله آشنا در گوش ملت است. علم جامعه‌شناسی نیز از این منظر به تمام حوزه‌های اجتماعی می‌پردازد، زمانی که در راستای تصحیح ارکان اجتماع بر‌می‌آید.

آنکارا حمله حوثی‌ها به بنای یادبود شهدای ترکیه در یمن را محکوم کرد

آنکارا حمله حوثی‌ها به بنای یادبود شهدای ترکیه در یمن را محکوم کرد

در متن این بیانیه آمده است: بی احترامی به حضور ترکیه در یمن که نماد تاریخ مشترک و روابط دیرینه ما با یمن است، به هیچ وجه قابل قبول نیست. انتظار می‌رود آسیب وارد شده به بنای یادبود شهدا جبران و عاملان آن هر چه زودتر مجازات شوند.

تحلیلی حقوقی بر پروسه تعیین نام یک کودک در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران- محمد شکری آستامال

تحلیلی حقوقی بر پروسه تعیین نام یک کودک در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران- محمد شکری آستامال

انتخاب نام بر کودک تازه متولده شده بر اساس اکثر ادیان و آیین ها و نظام های حقوقی حال و گذشته جهان از حقوق و وظایف نهاد خانواده بخصوص والدین آن کودک می باشد.  آزادی والدین در تعیین نامگذاری کودک بخصوص در استفاده از قالب های زبانی خویش موجب بوجود آمدن حق و ادعاهای گشته