چرا کشورها تغییر نام می دهند ؟ چرا ترکیه می خواهد نام خود را تغییر دهد؟

چرا کشورها تغییر نام می دهند ؟ چرا ترکیه می خواهد نام خود را تغییر دهد؟

  این کشورها به دلایل مختلف نام خود را تغییر داده اند در اینجا لیست کشورهایی را می بینید که نام خود را تغییر داده اند ، البته اولین موردش هم مثل همیشه کشور عزیز خودمان است! 1) پرشیا یا پارس به  ایران نام مستعار پرشیا یا ممالک محروسه پارس نام رسمی ایران در جهان